Out of office

Gepubliceerd op 27 augustus 2019 om 09:50

Mijn kleren liggen klaar om in m´n koffer gestopt te worden. Out of office tijd.

De komende dagen ga ik me onderdompelen in de wereld van de LCI AGM. (Ladies` Circle International Annual General Meeting) De jaarlijkse internationale vergadering van alle ladies van Ladies` Circle International. Met meer dan 1300 dames die er samen in Rotterdam een geweldig spektakel van gaan maken.

Het is de afronding en start van het internationale bestuursjaar. 

De eerste dagen is het vooral kijken, luisteren, contact maken en onze gasten ontvangen in ons prachtige Nederland. Vanavond een etentje met het internationale en AGM bestuur om op een rustige manier kennis te maken en te proosten op een paar geweldige dagen. 

Op woensdag ontvangen we de gasten en gaan we samen, voor wie wil een hapje eten.

Op donderdag lopen we, na de openingsceremonie, een rondje door Rotterdam. Honderden ladies in hun nationale kostuum. #komtdatzienkomtdatzien

Op vrijdag is DE AGM waar we naar toe gaan in een flagdress met een hoed. Daarna stappen we in een bus en vertrekken met alle ladies naar de homeparties. Ladies en oudladies die hun huis openzetten om samen op een Hollandse "gezellige" manier te eten. Een manier om net wat beter contact te krijgen in een ontspannen omgeving. En natuurlijk staat het ons vrij om dan nog even af te sluiten met een feestje in het centrum van Rotterdam....

Ssamen met Carolien, president van Ladies`Circle Nederland (LCNL) schuif ik zaterdag dan als vicepresident aan bij de bestuursmeeting. Op deze dag zullen ook vele gasten echt de tijd hebben om kennis te maken met Rotterdam door het bijwonen aan een georganiseerde tour. Later in de middag is het tijd voor make-up en de kapper om ons op te frissen voor een geweldig galafeest.

En natuurlijk doen we het in Nederland weer net even anders. We sluiten op zondag af met een "farewell lunch" met allerlei oud Hollandse spelletjes.....

Voor mij een allereerste AGM, voor velen heb ik inmiddels begrepen. Nieuwe ervaringen om te delen, een basis voor de toekomst. Timestoremember

#samenkunnenwemeer

#lci2019

#lciagm

#powerofdreams

#dream

#achieve

#inspire

#lcimoments 

My clothes are ready to be put in my suitcase. Out of office time.

 

In the coming days I will immerse myself in the world of the LCI AGM. (Ladies` Circle International Anual General Meeting) The annual international meeting of all ladies of Ladies` Circle International. With more than 1300 ladies who will make a great spectacle together in Rotterdam.

It is the completion and start of the international board year.

The first days it is mainly watching, listening, making contact and receiving our guests in our beautiful Netherlands. Tonight a dinner with the international and AGM board to meet and toast in a quiet way on a few great days.

On Wednesday we receive the guests and we go together, for those who want a bite to eat.

On Thursday, after the opening ceremony, we will walk through Rotterdam. Hundreds of ladies in their national costume. #Come and see, come and see

On Friday, DE AGM is where we are going in a flagdress with a hat. Then we board a bus and leave with all the ladies for the home parties. Ladies and old ladies who open their house to eat together in a Dutch "cozy" way. A way to get a little better contact in a relaxed environment. And of course we are free to conclude with a party in the center of Rotterdam

Together with Carolien, president of Ladies`Circle Nederland (LCNL), I will then join the board meeting on Saturday as vice president. On this day, many guests will really have the time to get to know Rotterdam by attending an organized tour. Later in the afternoon it's time for makeup and the hairdresser to freshen up for a great gala party.

And of course we do things differently in the Netherlands. We conclude on Sunday with a "farewell lunch" with all kinds of old Dutch games .....

For me a very first AGM, for many I have meanwhile understood. New experiences to share, a basis for the future. #Timestoremember

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.